232-301-2136
kursat.arslan@deu.edu.tr
Buca Eğitim Fakültesi
Sosyal Bina, 2.Kat 207, İzmir
 • Ana Sayfa
 • Özgeçmiş
 • Hakkımda
 • Blog
 • İletişim
 • Ders Kayit
 • Giriş
  E-mail Adresi:
  Şifre:
Ya olduğun gibi görün,ya göründüğün gibi ol. Mevlana Celaleddin Rumi
Dr. Kürşat ArslanDokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesinde, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümünde Doçent.

Arduino Uygulamaları

Yayınlanma: 3 Ocak, 2023 Güncellenme:

Aşağıda bazı Arduino uygulamaları ve bunlara ilişkin detaylar yer almaktadır. 

 1. Arduino HC-05 bluetooth modülünde AT ile bilgileri güncelleme veya dğeiştirme.  
Dr. Kürşat ArslanDokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesinde, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümünde Doçent.

Proje: ERASMUS+ K12 (E-Digilit)

Yayınlanma: 10 Eylül, 2019 Güncellenme: 30 Haziran, 2022
2019-1-TR01-KA203-076155 Enhancing Digital Literacy of University Students (E-DigiLit)

Başlama Tarihi: 10/10/2019
Bitiş Tarihi: 31/04/2021
Toplam Bütçe:221.620,00 Avro

Proje Web Sayfası: http://edigilit.eu/

...yazının devamı için tıklayın

Dr. Kürşat ArslanDokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesinde, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümünde Doçent.

C# Uygulamaları

Yayınlanma: 2 Nisan, 2018 Güncellenme: 3 Ocak, 2023

Bu bölümde amaç şimdiye kadar Programlama II (C# .net) derslerimde yaptığım örnekleri sadece öğrencilerimle değil aynı zamanda sizlerle de paylaşmak. Aşağıda liste halinde göreceğiz bazı örneklerin detayları için ilgili başlığa tıklamanız yeterli. Umarım faydalı bir kaynak olur. 

 1. C# da windows benzeri Hesap Makinesi Uygulaması
 2. C# da random fonksiyonunu kullanma ve bir örnek soru
 3. 2018-2019 Programlama II (c#) vize sınav sorusu
 4. c# da fonksiyon oluşturma ve kullanma
 5. c# da fonksiyon kullanımı 2
 6. c# da timer nesnesinin kullanımı ve bir örnek
 7. C# ta çalışma zamanlı (dinamik olarak) form nesneleri oluşturma
 8. c# (.net)'de webbrowser nesnesi kullanımı ve web sayfasına veri gönderme ve butona tıklama
Dr. Kürşat ArslanDokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesinde, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümünde Doçent.

SPSS ile İstatistik Analizler ve APA ya göre yorumlanması

Yayınlanma: 15 Şubat, 2018 Güncellenme: 30 Ağustos, 2022

Bu bölümde daha önce yaptığım, Türkçe yada İngilizce olarak hazırladığım istatistiksel analizler ve bu analizlerin sonuçlarının APA formatında nasıl raporlandığı hakkında bilgi vermek istiyorum. Her bir başlık altında en az bir test için detaylıca bir verip yorumlamasının nasıl yapalacağını ve APA formatından nasıl raporlanacağını anlatmaya çalışacağım. Analiz yaptığım testlerden bazıları:

Tanımlayıcı İstatistikler (Descriptive statistics)

Tanımlayıcı istatistikler çalışmada elde edilen verilerin temel özelliklerini ortaya koymak için kullanılırlar: bu başlık altında gelellikle ortalama, standart sapma, ortanca ve yüzde gibi değerler verileri daha anlamlı hale düşürtürecek şekilde sunulur.  Genellikle grafikler ve tablolar kullanılır. 

Normallik Testleri (Normality tests)

Bu testlerin temel amacı verilerin normal dağılım gösrerip göstermediğini test etmektir. bu testtler sonucu elde edilen veriler ışığında ikinci test yöntemi seçilebilir. Bir çok istatistiksel analizin yapılabilmesi için ön şart oluştururlar.  Normalik ttestlerinden bazıları, Kolmogorov-Smirnov (K-S)  testi, Shapiro-Wilk testi, skewness ve kurtosis testleridir.  Bu testlerin seçimi çeşitli değişkenlere bağlıdır. 

...yazının devamı için tıklayın

Dr. Kürşat ArslanDokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesinde, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümünde Doçent.

Proje: Dokuz Eylül Üniversitesi BAP

Yayınlanma: 9 Aralık, 2017 Güncellenme: 4 Ocak, 2020
2017.KB.EGT.006 nolu "Arduino ile Dinleyen Öğrencilerden Yapan Öğrencilere Geçiş"

Başlama Tarihi: 07/12/2017
Bitiş Tarihi: 07/06/2019
Bütçe: 25.000,00 TL

...yazının devamı için tıklayın

Dr. Kürşat ArslanDokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesinde, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümünde Doçent.

Yayınlarım

Yayınlanma: 2 Aralık, 2017 Güncellenme: 19 Ağustos, 2020
 1. Arslan, K., & Tanel, Z. (2020). Analyzing the effects of Arduino applications on students’ opinions, attitude and self-efficacy in programming class. Education and Information Technologies. https://doi.org/10.1007/s10639-020-10290-5
 2. Arslan, K . (2020). Eğitimde Yapay Zeka ve Uygulamaları. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi , 11 (1) , 71-88 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/baebd/issue/55426/690058
  • URL (ULAKBİM TR-Dizin)
 3. Arslan,K.& Yetgin, G.(2020). Çevrimiçi değerlendirme sistemlerinin eğitimde kullanımı: Bir içerik analizi, Turkish Studies-Education, 15(2), 651-671. https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.39646
  • URL (ULAKBİM TR-Dizin ve SOBIAD)
 4. Arslan, K. (2019). Attitudes and perceptions of pedagogical formation physical education students about web 2. 0 tools and factors for successful adaptation of these tools. European Journal of Education Studies6(6), 101-114. https://doi.org/10.5281/zenodo.3435208
 5. Baran, B., Arslan, K., Akpınar E. (2019). EDUCODE - Öğretmen El kitabı. Anı Yayıncılık.
  • URL (Kitap - Uluslararası)
 6. Arslan, K. & Akçelik, M. (2019). Programlama eğitiminde Scratch’in kullanılması: Öğretmen adaylarının tutum ve algıları. Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi (UEAD), 3(1), 41-61. https://doi.org/10.32960/uead.455502
  • PDF (Ulusal Hakemli)
 7. Arslan, K. (2018). Arduino eğitim için doğru bir araç mı?[Is Arduino the right tool for training?]. Eğitim Bilimlerinde Akademik Araştırmalar [Academic Research in Educational Sciences]. Ankara: Gece Kitaplığı, Turkey.
  • PDF (Kitap Bölüm)
 8. ARSLAN, K. (2018). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇSISINDAN İNCELENMESİ: BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ. The Journal of Academic Social Sciences, 84(84), 175–192. https://doi.org/10.16992/asos.14455
  • PDF (Ulusal Hakemli)
 9. Saltan, F., & Arslan, K. (2017). A comparison of in-service and pre-service teachers’ technological pedagogical content knowledge self-confidence. Cogent Education, 4(1), 1311501. https://dx.doi.org/10.1080/2331186X.2017.1311501
  • URL (ESCI, Scopus, ERIC)
 10. Arslan, K., & YILDIRIM, S. (2016). Definition of a learning object from perspectives of in-service teachers (Case of Duzce Province). Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2).
  • PDF (ULAKBİM TR-Dizin ve SOBIAD)
 11. Arslan, K., & Saltan, F. (2015). Development and Validation of a Computer Education Curriculum Scale (CECS). Participatory Educational Research (PER), Vol. 2(2), pp. 102-111.
  • PDF (Ulusal Hakemli)
 12. Saltan, F., & Arslan, K. (2013). Teachers’ perception of interactive white boards: A case study. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi9(2), 353-365.
  • PDF (ULAKBİM TR-Dizin ve SOBIAD)
 13. Arslan, K., & Yildirim, S. (2010). Elementary School Teachers’ opinions on a Learning Object Repository in Turkey. Journal of Integrated Design and Process Science14(3), 53-61.
  • PDF (ESCI, Scopus)
Dr. Kürşat ArslanDokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesinde, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri bölümünde Doçent.

Proje: ERASMUS+ K12 (EDUCODE)

Yayınlanma: 1 Eylül, 2017 Güncellenme: 4 Ocak, 2020
2017-1-TR01-KA203-046578 EDU-CODE (Increasıng the Competency of Computer Science Teaching Undergraduates on Coding Education)

Başlama Tarihi: 01/09/2017
Bitiş Tarihi: 31/08/2019
Toplam Bütçe: 179.370,00 Avro
Dokuz Eylül Üniveristesi Bütçesi: 53.210,00 Avro

...yazının devamı için tıklayın

Blog Zaman ne getirirse o!
Bu site Galloglu.com üzerinden, öğrencilerim ve diğer ilgili herkes için online içerik geliştirme amaçlı tasarlanmıştır. Özellikle SPSS ve ARDUINO blog yazıları, sizin bu konuları örnekler üzerinden daha iyi anlamanız için basitleştirilerek anlatılmıştır. Sitede yer alan içerikler, düzenli olarak kontrol edilerek hatalardan kaçınılmaya çalışılmaktadır, diğer taraftan bilgilerin tümüyle doğruluğu garanti edilemez.
Designed and Created by Kursat Arslan. Copyrigt © 2016-2023
Bu site Kürşat Arslan tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
Bütün hakları saklıdır.Sitede yer alan bütün içerikler galloglu.com'a aittir.