232-301-2136
kursat.arslan@deu.edu.tr
Buca Eğitim Fakültesi
Sosyal Bina, 2.Kat 207, İzmir
 • Ana Sayfa
 • Özgeçmiş
 • Hakkımda
 • Blog
 • İletişim
 • Ders Kayit
 • Giriş
  E-mail Adresi:
  Şifre:
Ya olduğun gibi görün,ya göründüğün gibi ol. Mevlana Celaleddin Rumi
Son blog yazısı (3.11.2023) Bir şiir: Gitse

Kürşat ARSLAN, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Bilgisyar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi

Ad Soyad: Kürşat Arslan 
E-Posta Adresi : kursat.arslan@deu.edu.tr
Doğum Tarihi : 1981

Öğrenim Durumu

Bütünleşik Doktora (2005-2013)

Orta Doğu Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇ Fen Bi̇li̇mleri̇ Ensti̇tüsü/bi̇lgi̇sayar Ve Öğreti̇m Teknoloji̇leri̇ Eği̇ti̇mi̇ (Dr)

Tez adı: The lived experience of elementary school teachers implementing learning object
based instruction: A phenomenological study (2013) Tez Danışmanı:(İ. Soner Yıldırım)

Lisans (1999-2003) Atatürk Üni̇versi̇tesi̇ Kazim Karabeki̇r Eği̇ti̇m Fakültesi̇/bi̇lgi̇sayar Ve Öğreti̇m Teknoloji̇leri̇ Eği̇ti̇mi̇ Bölümü/bi̇lgi̇sayar Ve Öğreti̇m Teknoloji̇leri̇ Öğretmenli̇ği̇ (Pr)
   

Görevler

Doçent (2022 - ) Dokuz Eylül Üni̇versi̇tesi̇/Buca Eği̇ti̇m Fakültesi̇ / Bi̇lgi̇sayar Ve Öğreti̇m Teknoloji̇leri̇ Eği̇ti̇mi̇ Bölümü
Doktor Öğretim Üyesi (Dr) (2015 -  2022) Dokuz Eylül Üni̇versi̇tesi̇/Buca Eği̇ti̇m Fakültesi̇/bi̇lgi̇sayar Ve Öğreti̇m Teknoloji̇leri̇ Eği̇ti̇mi̇ Bölümü/Bi̇lgi̇sayar Ve Öğreti̇m Teknoloji̇leri̇ Eği̇ti̇mi̇ Anabi̇li̇m Dali
Öğretim Görevlisi (Dr) (2013-2015) Erciyes Üniversitesi/Buca Eği̇ti̇m Fakültesi̇/bi̇lgi̇sayar Ve Öğreti̇m Teknoloji̇leri̇ Eği̇ti̇mi̇ Bölümü/Bi̇lgi̇sayar Ve Öğreti̇m Teknoloji̇leri̇ Eği̇ti̇mi̇ Anabi̇li̇m Dali
Ziyaretçi Araştırmacı (2011-2013) The University of Alabama at Birmingham/College of Arts & Sciences/Department of Chemistry/Department of Chemistry) 
Araştırma Görevlisi (2005-2011) Orta Doğu Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇/Buca Eği̇ti̇m Fakültesi̇/bi̇lgi̇sayar Ve Öğreti̇m Teknoloji̇leri̇ Eği̇ti̇mi̇ Bölümü/Bi̇lgi̇sayar Ve Öğreti̇m Teknoloji̇leri̇ Eği̇ti̇mi̇ Anabi̇li̇m Dali

Yüksek Lisans Öğrencilerim

İnan Aydın

Tez Adı: Üniversite Öğrencilerinin Siber Zorbalıkla İlgili Farkındalık Düzeylerinin Ve Başa Çıkma Stratejilerinin İncelenmesi: Buca Eğitim Fakültesi Örneği.

Başlama ve Bitirme Süresi: 12.03.2021

Gamze Yetgin

Tez Adı: Üniversite eğitiminde çevrimiçi sınav: Öğrencilerin görüş ve tutumları

Başlama ve Bitirme Süresi: 12.09.2021

Projeler

DEU Bilimsel Araştırma Projesi (2017-2019).

2017.KB.EGT.006
Arduino ile Dinleyen Öğrencilerden Yapan Öğrencilere Geçiş
Proje Ekibi: *Kürşat Arslan, Zafer Tanel, Mehmet Burak Bubekoğlu, Rahman Güngör. *Yürütücü
Proje bütçesi: 25.000 TL

ERASMUS+ (01/09/2019 - 31/07/2022).

2019-1-TR01-KA203-076155
Enhancing Digital Literacy of University Students (E-DigiLit) (URL)
Proje Ekibi: Ercan Akpınar, Bahar Baran, *Kürşat Arslan, Yasemin Kahyaoğlu. *Araştırmacı
Proje bütçesi: 221.620,00 Avro

Proje Hakkında detaylı bilgi için tıklayın

ERASMUS+ (2017 - 2019).

2017-1-TR01-KA203-046578
Kodlama eğitiminde BT/STEM lisans öğrencilerinin yeterliklerinin artırılması (EDUOCODE) (URL)
Proje Ekibi: Ercan Akpınar, *Kürşat Arslan, Bahar Baran. *Araştırmacı
Proje bütçesi: 179.370,00 Avro

DEU Bilimsel Araştırma Projesi (2021-2023).

2021.KB.EGT.001
Diagnostik Fen Testlerinin Dikkat, Motivasyon,Yanıtlama Süresi ve Başarı Düzeylerinin Beyin Dalgalarına Göre İncelenmesi 
Proje Ekibi: Suat Türkoğuz, *Kürşat Arslan, Ali Kayalar, Kübranur Sarı, Huriye Verim, Canan Baştürk, Recep Akyel *Araştırmacı
Proje bütçesi: 71.930,31 TL

Ödüller

 • 2012 - SDPS Outstanding Contribution, Society for Design and Process Science.

Patent

 • Generation and Consumption of Discrete Segments of Digital Media (2013), Patent No: US20130097644 A1, Kürşat Arslan, Scott Brande. (URL)

Uluslararası Hakemli Dergiler

 • Arslan, K. (2023). University students’ attitudes towards online exam during  the  pandemic:  The  case  of  a  state  university  in  Türkiye. Malaysian Online Journal of Educational Technology, 11(4), 277-290 (URL) - DS
 • Arslan, K., & Aydın, İ. (2023).Cyberbullying: Senior Prospective Teachers’ Coping Knowledge and Strategies. Journal of Cybersecurity Education, Research and Practice2023(1). (ERIC) (URL- DS
 • Arslan, K., Semenderoğlu, A., & Uyanık, E. (2022). An investigation of students’ preferences, satisfaction and performance in online assessment amidst the COVID-19 Pandemic in Türkiye. Malaysian Online Journal of Educational Technology, 10(4), 294-305. (ERIC, EBSCO) (URL) - DS
 • Arslan, K. (2022). Information technology (IT) teacher candidates’ attitudes towards and opinions on online testing during COVID-19 pandemic. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 9(1). 176-193. (ERIC) (URL)
 • Arslan, K., & Tanel, Z. (2020). Analyzing the effects of Arduino applications on students’ opinions, attitude and self-efficacy in programming class. Education and Information Technologies. DOI: 10.1007/s10639-020-10290-5. (ERIC, SSCI-Q1) (URL)
 • Arslan, K. (2019). Attitudes and perceptions of pedagogical formation physical education students about web 2. 0 tools and factors for successful adaptation of these tools. European Journal of Education Studies, 6(6), 101-114. DOI: 10.5281/zenodo.3435208. (ERIC) (URL)
 • Saltan, F., & Arslan, K. (2017). A comparison of in-service and pre-service teachers’ technological pedagogical content knowledge self-confidence. Cogent Education, 4(1), 1311501. DOI: 10.1080/2331186X.2017.1311501. (ERIC, ESCI) (URL)
 • Arslan, K., & Yildirim, S. (2010). Elementary School Teachers’ opinions on a Learning Object Repository in Turkey. Journal of Integrated Design and Process Science, 14(3), 53-61. (ESCI, EBSCO) (URL)

Ulusal Hakemli Dergiler

 • Gürel, A.H. ve Arslan, K. (2023). Okul öncesi öğretmen adaylarının yaratıcı düşünme beceri düzeylerinin belirlenmesi ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 14(4), 994-1013. DOI. 10.51460/baebd.1344310 (PDF) - DS
 • Tanel, Z. ve Arslan, K. (2022). Yeni normal dönemde öğretmen adaylarının uzaktan eğitime yönelik algıları. Batı  Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 13(Özel Sayı 1), 201-224. DOI: 10.51460/baebd.1208585 (URL) - DS
 • Semenderoğlu, A. & Arslan, K. (2022). Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğrencilerinin Çevre Davranış Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi . Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi , (53) , 667-684 . DOI: 10.53444/deubefd.1091562 (PDF)
 • Semenderoğlu, A. & Arslan, K. (2022). Coğrafya öğretmen adaylarının çevresel davranışlarının belirlenmesi: Buca Eğitim Fakültesi örneği. International Journal of Geography and Geography Education (IGGE), 46, 1-19. DOI: 10.32003/igge.1071222 (ULAKBIM TR-Dizin; EBSCO) (PDF)
 • Aydın, İ., & Arslan, K. (2021). Son sınıf öğretmen adaylarının siber zorbalık farkındalık düzeylerinin incelenmesi: Buca Eğitim Fakültesi örneği. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi, 4(2), 295-314. DOI: 10.33400/kuje.913253 (ULAKBİM TR-Dizin) (PDF)
 • Arslan, K. (2020). Eğitimde Yapay Zeka ve Uygulamaları. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi , 11 (1) , 71-88. (ULAKBİM TR-Dizin) (PDF)
 • Arslan,K.& Yetgin, G.(2020). Çevrimiçi değerlendirme sistemlerinin eğitimde kullanımı: Bir içerik analizi, Turkish Studies-Education, 15(2), 651-671. DOI: 10.29228/TurkishStudies.39646. (ULAKBİM TR-Dizin ve SOBIAD) (PDF)
 • Arslan, K. & Akçelik, M. (2019). Programlama eğitiminde Scratch’in kullanılması: Öğretmen adaylarının tutum ve algıları. Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi (UEAD), 3(1), 41-61. DOI: 10.32960/uead.455502. (Ulusal Hakemli) (PDF)
 • Arslan, K. (2018). Arduino eğitim için doğru bir araç mı?[Is Arduino the right tool for training?]. Eğitim Bilimlerinde Akademik Araştırmalar [Academic Research in Educational Sciences]. Ankara: Gece Kitaplığı, Turkey. (Kitap Bölüm) (PDF)
 • Arslan, K. (2018). Üni̇versi̇te Öğrenci̇leri̇ni̇n Çevre Duyarliliklarinin Çeşi̇tli̇ Deği̇şkenler Açsisindan İncelenmesi̇: Buca Eği̇ti̇m Fakültesi̇ Örneği̇. The Journal of Academic Social Sciences, 84(84), 175–192. DOI: 10.16992/asos.14455. (Ulusal Hakemli) (PDF)
 • Arslan, K., & Yıldırım, S. (2016). Definition of a learning object from perspectives of in-service teachers (Case of Duzce Province). Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2). (ULAKBİM TR-Dizin ve SOBIAD) (PDF)
 • Arslan, K., & Saltan, F. (2015). Development and Validation of a Computer Education Curriculum Scale (CECS). Participatory Educational Research (PER), Vol. 2(2), pp. 102-111. (Ulusal Hakemli) (PDF)
 • Saltan, F., & Arslan, K. (2013). Teachers’ perception of interactive white boards: A case study. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 353-365. (ULAKBİM TR-Dizin ve SOBIAD) (PDF)

Uluslararası Kitap

 • The Lived Experienced of School Teachers: A Phenomenological Study (2016)., ARSLAN KÜRŞAT, LAP LAMBERT Academic Publishing, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 148, ISBN:3659528498, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5229958)

Editörlük

 • Baran, B., Arslan, K., Akpınar E. (2019). EDUCODE - Öğretmen El kitabı. Anı Yayıncılık. (Kitap - Uluslararası)
 • Akpınar, E., Baran, B., Arslan, K., Kahyaoğlu Erdoğmuş, Y. (2023). E-DIGILIT - Dijital Okuryazarlık Kitabı. Anı Yayıncılık. (Kitap - Uluslararası)  - DS

Kitap Bölüm

 • Arslan, K. (2024). Spss İle Adim Adim Bağimsiz Örneklem T Testi̇ Uygulama ve Apa Formatinda Raporlama. Akça, F. (Editörlüğünde), Eğitimde Güncel Araştırmalar (pp. 125-138). Ankara: Gece Kitaplığı. (PDF)
 • Villar Onrubia, D., Arslan, K. (2023). Ünite 3 - Bölüm 1 : Wordpress ile Basit bir Websayfası Oluşturma. (Editörler) Akpınar, E., Baran, B., Arslan, K., Kahyaoğlu, Y., E-DIGILIT - Dijital Okuryazarlık Kitabı. (84-91). Ankara: Anı yayıncılık.  - DS
 • Arslan, K., Melgarejo Moreno, I. (2023). Ünite 3 - Bölüm 4 : Görsel İşitsel İçerik Geliştirme (Editörler) Akpınar, E., Baran, B., Arslan, K., Kahyaoğlu, Y., E-DIGILIT - Dijital Okuryazarlık Kitabı. (110-118). Ankara: Anı yayıncılık.  - DS
 • Arslan, K.,  Kahyaoğlu Erdoğmuş, Y., Kartal, S. (2023). Ünite 4 - Bölüm 4 : Kendimiz ve başkaları hakkında çevrimiçi içeirk yayınlamanın istenmeyen olumsuz sonuçlara nasıl yol açabileceğini anlama. (Editörler) Akpınar, E., Baran, B., Arslan, K., Kahyaoğlu, Y., E-DIGILIT - Dijital Okuryazarlık Kitabı. (193-198). Ankara: Anı yayıncılık.  - DS
 • Kermek, D., Arslan, K. (2023). Ünite 4 - Bölüm 5 : Çevrimiçi taciz ve tehdit ile karşılaştığınızda veya buna şahit olduğunuzda etkili ve güvenli yolu seçme. (Editörler) Akpınar, E., Baran, B., Arslan, K., Kahyaoğlu, Y., E-DIGILIT - Dijital Okuryazarlık Kitabı. (199-206). Ankara: Anı yayıncılık.  - DS
 • Yetgin, G., Semenderoğlu, A., Arslan, K. (2022). Örgün Eğitim Öğretmen Adaylarının Online Sınav Algıları. In O. Zahal, H. Taş (Ed.), Eğitimde Güncel Araştırmalar (pp. 363-387). Ankara: Gece Kitaplığı. (PDF)
 • Arslan, K., Semenderoğlu, A. (2022). Development And Application Of S-GALL: An Online Examination System For Higher Education In Turkey. In M. KAHYAOĞLU (Ed.), Multidisciplinary Perspectives In Educational And Social Sciences (pp. 95-114). Ankara: Iksad Publications. (PDF)
 • Uyanık, E., Çakıcıoğlu Oban, R., Arslan, K. (2020). Tarihsel Süreçte Turizm, Fındıklı’da Turizm Bakımından Bazı Değerlendirmeler Ve Turizm Gelişiminde Sosyal Medyanın Önemi. Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Teori ve Araştırmalar, (183-212). Ankara: Gece Kitaplığı. (PDF)
 • Akpinar, E., Oreski, P., Arslan, K., Vesel, A. (2019). Ünite 1 - Bölüm 2: BT/STEM Öğretmenleri için Kodlama Eğitimin Önemi. (Editörler) Baran,. B, Arslan, K., Akpınar, E., EDUCODE - Öğretmen Elkitabı (25-38). Ankara: Anı yayıncılık. 
 • Arslan, K., Oreski, P., Hoyne. (2019). Ünite 2 - Bölüm 1: Kodlama Eğitimi İçin Öğretim Materyalleri ve Araçlar. (Editörler) Baran,. B, Arslan, K., Akpınar, E., EDUCODE - Öğretmen Elkitabı (39-56). Ankara: Anı yayıncılık. 
 • Arslan, K., Oreski, P., Hoyne, S. (2019). Ünite 2 - Bölüm 2: Kodlama Eğitimi İçin Öğretim Materyalleri ve Araçlar. (Editörler) Baran,. B, Arslan, K., Akpınar, E., EDUCODE - Öğretmen Elkitabı (57-61). Ankara: Anı yayıncılık.
 • Krasna, M., Kermek, D., Arslan, K. (2019). Ünite 4 - Bölüm 1: Kodlama Eğitiminin Değerlendirilmesi. (Editörler) Baran,. B, Arslan, K., Akpınar, E., EDUCODE - Öğretmen Elkitabı (84-109). Ankara: Anı yayıncılık. 
 • Krasna, M., Kermek, D., Arslan, K. (2019). Ünite 4 - Bölüm 2: Ünite 2 - Bölüm 1: Kodlama Eğitiminin Değerlendirilmesi. (Editörler) Baran,. B, Arslan, K., Akpınar, E., EDUCODE - Öğretmen Elkitabı (25-38). Ankara: Anı yayıncılık. 
 • Arslan, K. (2018). Arduino Eği̇ti̇m İçi̇n Doğru Bi̇r Araç Mi? [Is Arduino The Right Educational Tool?]. Eği̇ti̇m Bi̇li̇mleri̇nde Akademi̇k Araştirmalar, (23-35). Ankara: Gece Kitaplığı. (PDF)

Ulusal ve Uluslarararası Toplantılarda Sunulan Bildiriler

 • Arslan, K., Akpıinar, E. Baran, B., ve Kahyaoğlu, Y. (2021, Ekim). Improving the Digital Literacy of University Students: Challenges and experiences in the ERASMUS+ Project. In 3. INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS (pp. 2637-2644). 15-16, 2021 / Baku Eurasia University, Baku, Azerbaijan.
 • Arslan, K., Semenderoğlu, A., ve Uyanık, E. (2021, Ekim). Preferred Online Assessment Methods in Higher Education in the Covid-19 and Students' Attitudes toward and Success in These Methods. In 3. INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS (pp. 2637-2644). 15-16, 2021 / Baku Eurasia University, Baku, Azerbaijan.
 • Arslan, K., Kahyaoğlu Erdoğmuş, Y., Akpınar, E.,Baran, B., Villar-Onrubia, D., Arnab, S., Mar Rodríguez Rosell, M.,Vidaček-Hainš, V. Melgarejo Moreno, I., Galián Sabater, R. E-DigiLit Project: An Investigation of Digital Literacy Needs of Students in the View of Stakeholders, 3rd International Instructional Technologies in Engineering Education Symposium, Izmir on the 17th and 18th of September, Sözlü Sunum.
 • Baran B, Arslan K, Akpınar E,"A Project of Erasmus+  KA203 Strategic partnership in higher education: Developıng IT / STEM teacher candidates' coding teaching competency", the 4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education, İzmir,  Eylül 2019, Sözlü sunum,1448-1457
 • Akpınar E, Baran B, Arslan K, "How Coding Education Should Be? Example of EDUCODE Project", 2n d IITEEC 2019 International Instructional Technologies in En gineering Education Conference, İzmir,  Eylül 2019, Sözlü Sunum.
 • Baran B, Arslan K, Akpınar E, Pesek I, Kermek D, Hajdin G, Hoyne S, Krasna M, Oreski P, "Practitioners' Handbook for Developing ICT Teacher Candidates' Pedagogical Skills about Teaching Coding to Children", I. Uluslararası Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Sempozyumu UBEST 2019, İzmir,  Mayıs 2019, Sözlü Sunum. 
 • Arslan K, Baran B, Akpınar E, Krasna M, Pesek I, Vesel A, Kermek D, Oreski P, Seamus H, Obrien E, Özçelik B, "The Determination of the Needs of STEM or ICT teacher candidates with regards to a new curriculum related with how to teach coding: Turkey, Slovenia, Ireland, and Croatia", EDTECH2018, İrlanda,  Mayıs 2018, Sözlü Sunum. 
 • Arslan K, Kızıldağ H A, "Blog Oluşturmanın Çevresel Tutum ve Davranış Üzerine Etkisi: Öğretmen Adaylarının Blog Hazırlama ve Kullanma Deneyimleri Üzerine Bir Durum", 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, İzmir,  Mayıs 2018, Sözlü Sunum.
 • Arslan K, Kızıldağ H A,"Üniversite Öğrencilerinin Çevre Duyarlılıklarının İncelenmesi:İzmir İliÖrneği", International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, İzmir,  Kasım 2017, Sözlü Sunum.
 • Arslan K, Tanel Z, "Arduino ile dinleyen öğrencilerden yapan öğrencilere geçiş", Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya,  Mayıs 2017, Sözlü Sunum.
 • Arslan K.,"Bir öğrenme nesnesi olarak Arduino", Bir öğrenme nesnesi olarak Arduino, Malatya,  Mayıs 2017, Sözlü Sunum.
 • Brande S, Arslan K, "APPLICATION OF MULTIMEDIA PRINCIPLES FOR SELECTION OF VIDEO TO ENHANCE STUDENT ENGAGEMENT AND LEARNING", Society for Design and Process Science, Brezilya,  Ekim 2013, Sözlü Sunum.
 • Brande S, Arslan K, "Digital Video Technology in the Service of Education: Challenges, Opportunities, and EZSNIPS", Society for Design and Process Science, Almanya,  Haziran 2012, Sözlü Sunum.
 • Arslan, K., "Evaluation of Learning Objects From Different Aspects of Effectiveness: Learning, Learning Object Benefit, and Learning Object Quality", Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, Amerika Birleşik Devletleri,  Mart 2010, Sözlü Sunum.
 • Arslan K, Saltan F, Gok A,"Motivating Teachers To Use Learning Objects", Society for InformationTechnology & Teacher Education International Conference, Amerika Birleşik Devletleri,  Mart 2010, Sözlü Sunum.
 • Saltan F, Arslan K, "Teachers? Acceptance of Interactive White Boards: A Case Study", Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, Amerika Birleşik Devletleri,  Mart 2010, Sözlü Sunum.
 • Saltan F, Arslan K, "A New Teacher Tool, Interactive White Boards: A Meta Analysis", Society for Information Technology & Teacher Education International Conference, Amerika Birleşik Devletleri,  Mart 2009, Sözlü Sunum.

Çalıştaylar

 • Workshop (Çalıştay) : ONLINE- Yapay Zeka ve Eğitim Çalıştayı, Ankara Üniversitesi, Çağrılı konuşmacı (Sözlü Sunum),  Haziran 2021 
 • Workshop (Çalıştay) : ÇALIŞTAY Ankara, Bilimsel etkinlikte izlenimci - katılımcı olarak Haziran 2019
 • Workshop (Çalıştay) : ÇALIŞTAY İzmir, Eğitimci Olarak Düzenleyici Temmuz 2019
 • Workshop (Çalıştay) : GELENEĞE TEMAS GELECEĞİ MİRAS ÇALIŞTAYI Fındıklı, Çağrılı konuşmacı (Sözlü Sunum.) Kasım 2019

39. Madde Görevleri

 • 12.06.2023, Panelist, SOBAG - SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMA DESTEK GRUBU, Online
 • 25.03.2020 - 26.03.2020 (2 gün süreyle), Jüri Üyesi, Tübi̇tak-BİDEB 52.Li̇se öğrenci̇leri̇ proje yarişmasi, İZMİR
 • 10.03.2020 - 10.03.2020 (1 gün süreyle), Jüri Üyesi, Tübi̇tak-BİDEB 51.Li̇se öğrenci̇leri̇ proje yarişmasi, İZMİR
 • 31.10.2019 - 03.11.2019 (4 gün süreyle), Sunum, Geleneğe Temas Geleceğe Mi̇ras çaliştayi, Rize
 • 26.09.2019 - 28.09.2019 (3 gün süreyle), Sunum, Türk Bi̇lgi̇sayar ve Matemati̇k Eğİti̇mi̇ Sempozyumu-4(türkbi̇lmat), Çeşme
 • 12.09.2019 - 13.09.2019 (2 gün süreyle), Sunum, 2.Uluslararasi mühendi̇sli̇k eğiti̇mi̇nde öğreti̇m teknoloji̇leri̇ konferansı, İzmir
 • 31.07.2019 - 01.08.2019 (2 gün süreyle), Eğitmen, 2017-1-tr01-ka203-0456578 nolu EDUCODE projesi İzmir Çalıştayı, İzmir 
 • 10.07.2019 - 12.07.2019 (3 gün süreyle), Jüri Üyesi, Yeni̇ Nesi̇l Eğiti̇m Mali̇ Destek Programi (yenep), Kütahya
 • 20.06.2019 - 20.06.2019 (1 gün süreyle), Eğitmen, Gazi Üniversitesi Çalıştay, Ankara
 • 25.03.2019 - 28.03.2019 (4 gün süreyle), Araştırmacı, Erasmus+ ka203 kapsaminda desteklenen 2017-1-tr01-ka203-046578 proje dördüncü ulusötesi̇ toplantı, Hırvatistan.
 • 22.10.2018 - 25.10.2018 (4 gün süreyle), Araştırmacı, Erasmus+ ka203 kapsaminda desteklenen 2017-1-tr01-ka203-046578 proje üçüncü ulusötesi̇ toplantı, Slovenya.
 • 31.05.2018 - 02.06.2018 (3 gün süreyle), Sunum, lLmeri̇ck Insti̇tude of Technology ensti̇tüsünde düzenlenecek olan EDTECH konferansi, İrlanda
 • 27.05.2018 - 30.05.2018 (4 gün süreyle), Araştırmacı, Erasmus+ ka203 kapsaminda desteklenen 2017-1-tr01-ka203-046578 proje ikinci ulusötesi̇ toplantı, İrlanda.
 • 12.02.2018 - 13.02.2018 (2 gün süreyle), Erasmus+ ka203 kapsaminda desteklenen 2017-1-tr01-ka203-046578 proje birinci ulusötesi̇ toplantı, İzmir.

Ulusal Dergilerde Hakemlikler

 • Elementary Education Online (TRindex; 2018; 2019)
 • İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (TR dizin; 2021)
 • e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi (EBSCO; 2022)
 • IMGELEM (TR dizin; 2022)
 • Osmangazi Journal of Educational Research (TR dizin; 2022)
 • Participatory Educational Research (ERIC, TR dizin; 2022; 2003)
 • Turkish Studies-Educational Sciences (TR dizin; 2023)
 • Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (TR Dizin; 2023)
 • Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi (TR Dizin; 2023)
 • Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (TR Dizin; 2023) 
 • İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi (TR Dizin, 2024)

Uluslararası Dergilerde Hakemlikler

Bu site Galloglu.com üzerinden, öğrencilerim ve diğer ilgili herkes için online içerik geliştirme amaçlı tasarlanmıştır. Özellikle SPSS ve ARDUINO blog yazıları, sizin bu konuları örnekler üzerinden daha iyi anlamanız için basitleştirilerek anlatılmıştır. Sitede yer alan içerikler, düzenli olarak kontrol edilerek hatalardan kaçınılmaya çalışılmaktadır, diğer taraftan bilgilerin tümüyle doğruluğu garanti edilemez.
Designed and Created by Kursat Arslan. Copyrigt © 2016-2024
Bu site Kürşat Arslan tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
Bütün hakları saklıdır.Sitede yer alan bütün içerikler galloglu.com'a aittir.