232-301-2136
kursat.arslan@deu.edu.tr
Buca Eğitim Fakültesi
Sosyal Bina, 2.Kat 207, İzmir
 • Ana Sayfa
 • Hakkımda
 • Blog
 • İletişim
 • Ders Kayit
 • Giriş
  E-mail Adresi:
  Şifre:
Paranla şeref kazanma, şerefinle para kazan ki; paran bittiğinde, şerefin de bitmesin. Nicanor Parra
Kürşat ArslanDokuz Eylül Üniversitesinde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışıyorum.
SPSS ve Arduino özel ilgi alanım.

SPSS ile İstatistik Analizler ve APA ya göre yorumlanması

Yayınlanma: 15 Şubat, 2018 Güncellenme: 4 Ocak, 2020

Bu bölümde daha önce yaptığım, Türkçe yada İngilizce olarak hazırladığım istatistiksel analizler ve bu analizlerin sonuçlarının APA formatında nasıl raporlandığı hakkında bilgi vermek istiyorum. Her bir başlık altında en az bir test için detaylıca bir verip yorumlamasının nasıl yapalacağını ve APA formatından nasıl raporlanacağını anlatmaya çalışacağım. Analiz yaptığım testlerden bazıları:

Tanımlayıcı İstatistikler (Descriptive statistics)

Tanımlayıcı istatistikler çalışmada elde edilen verilerin temel özelliklerini ortaya koymak için kullanılırlar: bu başlık altında gelellikle ortalama, standart sapma, ortanca ve yüzde gibi değerler verileri daha anlamlı hale düşürtürecek şekilde sunulur.  Genellikle grafikler ve tablolar kullanılır. 

Normallik Testleri (Normality tests)

Bu testlerin temel amacı verilerin normal dağılım gösrerip göstermediğini test etmektir. bu testtler sonucu elde edilen veriler ışığında ikinci test yöntemi seçilebilir. Bir çok istatistiksel analizin yapılabilmesi için ön şart oluştururlar.  Normalik ttestlerinden bazıları, Kolmogorov-Smirnov (K-S)  testi, Shapiro-Wilk testi, skewness ve kurtosis testleridir.  Bu testlerin seçimi çeşitli değişkenlere bağlıdır. 

Parametrik Testler

Parametrik testler çalışma örnekleminin evreni örneklediği varsayımına dayanmaktadır. Bu Testlerin uuygulanabilmesi için bazı gerekliliklerin/varsayımların yerine getirilmesi gerekir. Verilerin normal dağılım göstermesi, varyansların homojen olması, bağımsız değişkenin kategorik olması ve örneklem sayısı bunlarıdan en önemlileridir.

 • Tek örneklem t-testi (One-Sample t-test)
 • Bağımlı örneklem t-testi (Paired-Sample t-testi)
 • Bağımsız örneklem t-testi (Independent-Sample t-test)
 • Tek yönlü ANOVA (One-way ANOVA)
 • ANCOVA (analysis of covariance)
 • MANOVA, MANCOVA (Multivariate Analysis of Variance)
 • Pearson correlation

Non-Parametrik Testler

Parametrik testler için gerekli varsayımların sağlanamadığı durumlarda istatistiksel olarak daha "zayıf" alternatif testler olarak kullanılırlar. Bu testler sonucu elde edilen veriler için evrene yönelik tahminde bulunulamaz. 

Ölçek Analizleri

 • Açımlayıcı Faktör Analizi (Exploratory Factor Analysis)
 • Doğrulayıcı Faktör Analizi (Confirmatory Factor Analysis)
 • Reliability testleri (Cronbach's Alpha)

APA stiline göre bu makale için referans

Arslan, K. (2018, 15 Şubat). SPSS ile İstatistik Analizler ve APA ya göre yorumlanması [Web Günlük Postası]. 27 Ocak 2020 tarihinde https://www.galloglu.com/blog/spss-ile-istatistik-analizler-ve-apa-ya-gore-yorumlanmasi adresinden ulaşıldı.
! Eğer bu yazı sizin için faydalı olduysa reklama tıklayıp destek olabilirsiniz

Bir Yorum Bırak

Bu yazıya şimdiye dek yapıldı.

serhat 12 Aralık, 2018 14:59:27

merhaba hocam, peki faktör analizi sonuçları APA ya göre nasıl raporlanır?

Kürşat Arslan13 Aralık, 2018 23:01:41

Serhat merhaba, faktör analizinde sonuçları aşama-aşama raporladığın için tek bir paragrafta bunu yapman oldukça zor. Bildiğin gibi, faktör analizi açımlayıcı ve doğrulayıcı olmak üzere iki şekilde yapılıyor. Ve sonuçlar bulgular altında bir kaç sayfada veriliyor ve bir makale olarak yayınlanabiliyor. Demek istediğim sonuç kısmı bir kaç grafik ve tablo içeren uzunca bir metin olabiliyor. Sana faktör analiz konusunda önerebileceğim son paragraf şu şekilde olabilir:

Ölçeğin, güvenirliğini belirlemek için iç tutarlılık katsayısı faktör analiz yöntemiyle hesaplanmıştır. Bu analiz sonucunda, ölçeğin bütününde ve alt faktörlerde maddelerin birbirleriyle tutarlı olup olmadığı test edilmiştir. Bu analiz için farklı yöntemler kullanılmakla birlikte, bu çalışma için Cronbach's Alpha katsayısı kullanılmıştır. Bu bağlamda, ölçeğin tamamına ve alt faktörlerine ilişkin Cronbach's Alpha değerleri tablo 4’de verilmiştir. Tüm ölçek için elde edilen Cronbach's Alpha değeri 0.951 olarak oldukça güvenilir bulunmuştur.

Faktörler

Madde Sayısı

Cronbach's Alpha

1

14

0.966

2

9

0.864

3

7

0.862

4

4

0.782

Toplam

34

0.951

Not:  SPSS'de faktör analizinin nasıl yapıldığı ve nasıl raporlandığını en kısa sürede blogda yayınlayacağım. 

serhat14 Aralık, 2018 14:46:20

çok teşekkür ediyorum sayın hocam, iyi çalışmalar :)

Bu site Galloglu.com üzerinden, öğrencilerim ve diğer ilgili herkes için online içerik geliştirme amaçlı tasarlanmıştır. Özellikle SPSS ve ARDUINO blog yazıları, sizin bu konuları örnekler üzerinden daha iyi anlamanız için basitleştirilerek anlatılmıştır. Sitede yer alan içerikler, düzenli olarak kontrol edilerek hatalardan kaçınılmaya çalışılmaktadır, diğer taraftan bilgilerin tümüyle doğruluğu garanti edilemez.
Designed and Created by Kursat Arslan. Copyrigt © 2016-2020
Bu site Kürşat Arslan tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
Bütün hakları saklıdır.Sitede yer alan bütün içerikler galloglu.com'a aittir.