232-301-2136
kursat.arslan@deu.edu.tr
Buca Eğitim Fakültesi
Sosyal Bina, 2.Kat 207, İzmir
 • Ana Sayfa
 • Özgeçmiş
 • Hakkımda
 • Blog
 • İletişim
 • Ders Kayit
 • Giriş
  E-mail Adresi:
  Şifre:
Savaş, ölünce değil, düşmana benzeyince kaybedilir. Aliya İzzetbegoviç
Kürşat ArslanDokuz Eylül Üniversitesinde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışıyorum.
SPSS ve Arduino özel ilgi alanım.

Arduino ile dinleyen öğrencilerden yapan öğrencilere geçiş

Yayınlanma: 2 Nisan, 2018 Güncellenme: 5 Aralık, 2018

Bildiri Özeti: Son yıllarda özellikle yurtdışında üniversite düzeyinde verilen programlama dili dersi Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik gibi çeşitli alanlara yayılmış durumdadır. İngilizce STEM (Science-TechnologyEngineering-Mathematics) olarak kısaltılan bu dört temel bilim alanı, bilgisayar programlarının daha anlamlı ve anlaşılır hale gelmesi için öğrencilerin ilişkili alanları uygun şekilde bir araya getirerek ürün odaklı çıktılar almalarını sağlamaktadır. Bu sayede öğrencilerin, problem çözme, analiz ve sentez yapabilme, işbirlikli öğrenme, yaratıcı düşünebilme ve ürün odaklı çalışabilme gibi 21. yüzyılın gerektirdiği üst düzey düşünme becerileri kazanmalarına olanak sağlamaktadır. Programlama dersine yönelik artan ilgiye ve bu dersle kazandırılan becerilerin her geçen gün daha önemli bir hal almasına rağmen, programlama dili öğretiminde hem yurt içi hem de yurt dışı kaynaklarda yer alan ve sıklıkla dile getirilen çeşitli sorunlar da mevcuttur. Bunlardan bazıları, programlama dersi konusunda öz yeterlilik ve ön deneyimlerin eksik olması, dersin üniversite düzeyinde etkili bir şekilde verilememesi, öğrencilerin çeşitli nedenlerle derse karşı olumsuz tutum geliştirmesi ve dersin soyut temeller üzerine oturması sonucu ağır kavramsal yapısının olması olarak sıralanabilir. Ortaya çıkan çalışmalarda bu sorunların biri ya da bir kaçı bir arada görülmüş ve sonuç olarak öğrencinin başarı ve performansını olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiştir. Bu durum ayrıca, öğrenciler açısından farklı alanlara dönük proje geliştirme ya da farklı bir dili kolaylıkla öğrenmek için gerekli olan problem çözme ve algoritma geliştirme becerisini de engellemektedir. Sonuç olarak, programlama dilinin soyut kavramlardan çıkarılıp öncelikle alan yazında sıklıkla çalışılan Scratch gibi araçlarla görsel hale getirilmesi ve son olarak fen, matematik ve teknoloji gibi alanlarla bir araya getirilerek “fiziksel” programlamaya doğru evirilmesi kaçınılmaz bir yön gibi görülmektedir. Tüm bu noktalar dikkate alındığında, bu çalışmada, programlama dili öğretiminde geleneksel metodun yerini almayan ancak destekleyen Ardionu temelli örnek uygulamalar içeren bir eğitim modelinin geliştirilmesi ve sunulması amaçlanmıştır. Bu modelin uygulanması ile programlama dilinin gerektirdiği beceriler kazandırılırken, basit eğitimsel robotlar kullanılarak öğrenme sürecinin daha kolay, somut, öğrenciler tarafından istekle ve başarılı bir şekilde yürütülebileceği öngörülmektedir.

Özet Özet  
Tam Metin

Arslan, K., Tanel Z. (2017 May). Arduino ile dinleyen öğrencilerden yapan öğrencilere geçiş. In 11th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS), Malatya, Turkey (pp. 664-674).

 

 

 

! Bu gibi yazıların çoğalması için site içerisinde yer alan bir reklama lütfen gözatın

Bir Yorum Bırak

Bu site Galloglu.com üzerinden, öğrencilerim ve diğer ilgili herkes için online içerik geliştirme amaçlı tasarlanmıştır. Özellikle SPSS ve ARDUINO blog yazıları, sizin bu konuları örnekler üzerinden daha iyi anlamanız için basitleştirilerek anlatılmıştır. Sitede yer alan içerikler, düzenli olarak kontrol edilerek hatalardan kaçınılmaya çalışılmaktadır, diğer taraftan bilgilerin tümüyle doğruluğu garanti edilemez.
Designed and Created by Kursat Arslan. Copyrigt © 2016-2021
Bu site Kürşat Arslan tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
Bütün hakları saklıdır.Sitede yer alan bütün içerikler galloglu.com'a aittir.